Activitati

 • Renovarea şi modernizarea spaţiului pentru crearea Centrului Social Comunitar
 • Identificarea si organizarea serviciilor sociale primare: consiliere ai educative
 • Activitaţi instructive, creative, recreative pentru beneficiarii proiectului
 • Dezvoltarea abilitatilor de ingrijire a sanatatii si igienei personale
 • Activitati de formare si consiliere a tinerilor
 • Imbunatatirea competentelor parentale de educare si supraveghere a copiilor
 • Crearea unui comitet de initiativa
 • Initiative comune ale partenerilor in comunitate
 • Elaborarea unui ghid de servicii sociale al judetului Giurgiu
 • Crearea unei coalitii a ONG din jud. Giurgiu
 • Promovarea proiectului
 • Intalniri ale echipei de lucru si produsele acestor intalniri
 • Elaborarea unui plan strategic pentru urmatorii 3 ani
 • Elaborarea unei strategii de sustenabilitate financiara, corelata cu planul strategic