Comunicat de presă lansare proiect

Comunicat de presă lansare proiect:

Un drum în viaţă: Bucşani – între Bucureşti şi Europa! – Servicii sociale pentru copii şi tineri din mediul rural din judeţul Giurgiu”

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 241,093.55 euro.

FUNDAŢIA SCHEHERAZADE va implementa împreună cu partenerii săi: Primăria Comunei Bucşani şi Fundaţia ESTUAR proiectul “Un drum în viaţă: Bucşani – între Bucureşti şi Europa! – Servicii sociale pentru copii şi tineri din mediul rural din judeţul Giurgiu” în perioada 20 iunie 2014 – 30 aprilie 2016.

Proiectul urmăreşte prevenirea riscului de excluziune socială pentru copiii şi tinerii din comuna Bucşani şi creşterea calităţii vieţii lor şi a familiilor lor.Bucsani2

Activităţile principale vor consta în:

  • Crearea unui Centrul Social Comunitar în comună prin modernizarea şi echiparea unui spaţiu existent;

  • Oferirea unor servicii complexe şi integrate de educare şi consiliere pentru copii şi tineri în vederea dezvoltării unor noi abilităţi de viaţă; dezvoltarea abilităţilor de îngrijire a sănătăţii şi igienei personale, stimularea creativităţii;

  • Organizarea unor servicii de formare şi consiliere a tinerilor şi a membrilor comunităţii, îmbunăţăţirea competenţelor parentale de educare şi supraveghere a copiilor ;

  • Stimularea iniţiativei şi a parteneriatului la nivelul comunităţii.

Printre rezultatele urmărite în cadrul proiectului menţionăm:

  • Elaborarea unui Ghid de Servicii Sociale al judeţului Giurgiu;

  • Crearea unei coaliţii a ONG-urilor din judeţul Giurgiu pentru influenţarea politicilor publice din domeniul social;

  • Elaborarea unui planul strategic pentru dezvoltarea Fundaţiei SCHEHERAZADE în următorii 3 ani.

Pentru mai multe detalii vă invităm să o contactaţi pe dna. Ruxandra Apetrei, Fundaţia SCHEHERAZADE, email: ruxandra.apetrei@fundatiascheherazade.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org