Comunicat presa Coalitie ONG-uri 10 iunie

poza_sus

“Un drum în viaţă: Bucşani – între Bucureşti şi Europa! – Servicii sociale pentru copii şi tineri din mediul rural din judeţul Giurgiu”

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Problemele cu care se confruntă ONG-urile din județul Giurgiu  Giurgiu, 10.06.2015: Fundaţia Scheherazade, în colaborare cu Fundaţia Estuar şi cu sprijinul Primăriei Bucşani, a organizat, marți, 09.06.2015, prima întâlnire cu organizaţiile non-profit din Judeţul Giurgiu şi cu furnizori publici de servicii sociale, în cadrul proiectului “Un drum în viaţă: Bucșani – între București şi Europa! – Servicii sociale pentru copii şi tineri în mediul rural din Judeţul Giurgiu”. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

La întâlnire au participat reprezentanţi ai Fundaţiei Estuar, DGASPC Giurgiu, Căminul pentru persoane vârstnice Singureni, AJPIS, Asociaţia Licurici, ASCHF-R Filiala Giurgiu și Asociaţia Jubileu. În urma discuțiilor, au fost identificate nevoi ale organizaţiilor non-profit care activează în judeţul Giurgiu.

Printre concluziile şi sugestiile primei întâlniri au fost menţionate următoarele:

1. Încheierea unui acord de parteneriat cu Facultăţile de Asistenţă Socială în vederea organizării unor stagii de practică pentru studenţi în cadrul organizaţiilor non-profit.

2. Întocmirea unei liste complete cu grupuri ţintă pentru toate categoriile de persoane defavorizate sau vulnerabile.

3.  Inaugurarea unor centre multifuncţionale de asistenţă socială.

4.  Acreditarea tuturor furnizorilor de servicii sociale şi sprijinirea acestora în vederea obţinerii documentaţiei.

5.  Promovarea activităţilor celor 27 de organizaţii non-profit din judeţul Giurgiu şi a proiectelor pe care le au acestea (servicii medicale şi sociale) în cadrul unei platforme comune.

6. Organizarea de cursuri de promovare şi comunicare ale ONG-urilor şi proiectelor (workshop-uri tematice).

7. Creşterea transparenţei Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii  Sociale şi promovarea corectă a serviciilor pe care le oferă.

8. Promovarea Rolului Autorităţii de Plăţi din Judeţul Giurgiu: Control și Consiliere  în rândul organizaţiilor non-profit

9. Creionarea hărţii de nevoi sociale la nivelul fiecărui județ.

10.  Formarea personalului care lucrează în ONG-uri şi identificarea numărului personalului care lucrează în organizații nonprofit, astfel încât, să beneficieze de cursuri de informare organizate de DGASPC în ceea ce priveşte legislaţia, beneficiile furnizării de servicii sociale şi medicale.

11. Realizarea unei hărţi de nevoi a comunităţii şi stabilirea unor soluţii viabile împreună cu autorităţile locale şi judeţene. De exemplu, pentru integrarea persoanelor care au fost în detenţie sau sunt foşti consumatori de droguri, deoarece nu există decât serviciul de probaţiune la nivelul judeţului Giurgiu. Soluţii: lansarea de întreprinderi sociale, consiliere psihologică, integrare socială prin oferirea unui adăpost după ce părăsesc penitenciarele.

Pentru mai multe detalii vă invităm să ne contactaţi:

Andreea Prisăcariu – Asistent Comunicare si Obţinere Fonduri

Fundaţia Scheherazade andreea.prisacariu@fundatiascheherazade.ro

Str. Roma 38, Sector 1, Bucureşti

Tel: +40 720 014 898, Fax: +40 21 2312895

www.fundatiascheherazade.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org şi www.fondong.fdsc.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014

footer